Dětská Bahá’í škola Zářící hvězdička

Ucelený program duchovní a morální výchovy pro všechny děti

Přiveďte své děti na pravidelnou dětskou školu zaměřenou na duchovní a morální výchovu!

Školička se koná na různých místech v Praze.
Informace, registrace Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

„Pohlížejte na člověka jako na důl plývající drahokamy nedozírné hodnoty. Jedině výchovou lze dosáhnout toho, že ony poklady vyjdou na povrch, aby z nich lidstvo mohlo těžit.“ (Bahá´u´lláh)

 
V otevřené atmosféře lásky a porozumění se děti učí sami přemýšlet a ve svém vlastním životě uplatňovat nejzákladnější lidské hodnoty. Program podporuje různorodost a toleranci. Bahá´í totiž věří, že „děti jsou jako větvička, která je čerstvá a zelená. Vyrostou takovým způsobem, jakým je vychováte.“

„Poznání dává lidskému životu křídla a představuje žebřík, po němž může člověk stoupat směrem vzhůru. Každému náleží si ho osvojit. Měly by se však osvojit takové vlastnosti, které budou lidem světa ku prospěchu, nikoli vědomosti, jež začínají a končí slovy. Vskutku, poznání je pro člověka skutečným pokladem a zdrojem jeho slávy, štědrosti, štěstí, povýšení, veselosti a radosti!“ (Bahá´u´lláh)


Co se vaše dítě naučí?

 • Naučí se dívat se na svět svýma očima a hledat vždy pravdu.
 • Naučí se, že rozdíly mezi lidmi jsou přirozené a přispívají ke kráse světa.
 • Naučí se, že čestnost je ozdobou člověka.
 • Naučí se, že základem všech mezilidských vztahů má být láska a dobro.
 • Získá základy dobrých vlastností a povahy.


 

Jaké vzdělávací postupy používáme?

Zajímavé a podnětné činnosti jsou přiměřeně náročné a zároveň jsou zdrojem radosti a zábavy. Aktivně se do nich zapojují všechny děti. Patří mezi ně:
 

 • pohybové a veselé hry rozvíjející jednotlivé vlastnosti
 • modlitbičky, příběhy, učení se citátů nazpaměť

 • písničky

 • učení se kulturách a zvycích jiných národů

 • rukodělné činnosti, výtvarná výchova


Každá hodina trvá přibližně 2 hodiny včetně přestávky na občerstvení je vedená učitelem, který má podle možností i asistenta probíhá v atmosféře lásky a porozumění používá hry, diskuse, umění, divadlo, příběhy a inspirující citáty ze svatých spisů začíná a končí modlitbičkou


Věkové kategorie:

3-6 let ( možno i menší děti v doprovodu rodičů)

6-9 let ( dítě může zůstat na programu bez rodičů)


Mohou se účastnit i mladší děti ( za asistence rodičů)

starší děti (kolem 10 let) budou mít na část hodiny připravenou činnost odpovídající jejich věku

Cena zdarma
 

Některé z principů Bahá’í výchovy:

 • Všichni lidé jsou stvořeni vznešení.
 • Každý člověk je jedinečný, obdařený svým vlastním talentem a schopnostmi.
 • Každý má schopnost se duchovně rozvíjet a dosáhnout svého plného potenciálu.
 • Učitelé by měli vést děti s láskou, porozuměním a respektem.
 • Bahá´í považují duchovní výchovu dětí za nejdůležitější a nejzáslužnější službu. Bahá´í nabízí své aktivity a dětské hodiny všem bez ohledu na vyznání nebo bez vyznání.Bahá’í věří, že všechna hlavní světová náboženství pochází z jednoho božského zdroje a podporují děti v tom, aby pochopili základní pravdy a jednotu všech náboženství.

Vybrané duchovní vlastnosti, které škola u dětí podporuje...láska a laskavost

 • spravedlnost
 • jednota
 • pokora
 • štědrost
 • důvěryhodnost
 • spoléhání se na Boha
 • odvaha
 • pravdomluvnost
 • služba lidstvu

  www.praha.bahai.cz

Další informace