Čemu Bahá’í věří?

 

„Základním smyslem Víry Boží a Jeho Náboženství je spravovat zájmy a prosazovat jednotu lidského pokolení a pěstovat ducha přátelství a lásky mezi lidmi.“ - Bahá’u’lláh

Vztahy ve společnosti

Jednota lidstva je cílem a zároveň i hlavním principem Bahá´u´lláhova zjevení.
Bahá´u´lláh přirovnal lidstvo k lidskému tělu, ve kterém miliony buněk, rozmanitých tvarů a funkcí hrají každá svou specifickou roli při zajišťování zdravého chodu celého organismu.
Podobně pomáhají harmonické vztahy mezi jednotlivci, společenstvími a institucemi udržovat zdravý chod společnosti a umožňují rozvoj civilizace.

Jednotlivec a společnost »

Žijeme v jedinečném období lidských dějin.
Lidstvo si právě prošlo obdobím dětství a blíží se ke své dospělosti,
potřeba nového způsobu chápání vzájemně se ovlivňujících vztahů mezi jednotlivcem, společenstvím a institucemi je tak ještě naléhavější.

Jedna lidská rodina »

Přesvědčení, že všichni patříme do jedné lidské rodiny, je podstatou Bahá´í víry.
Princip jednoty lidstva je „osou, kolem které se točí Bahá´u´lláhovo učení…“

Bahá´í správní řád »

Záležitosti Bahá´í společenství jsou spravovány za pomoci systému institucí, z nichž každá má určen svůj okruh působnosti.
Tento systém má původ v takzvaném „Správním řádu“ a zásady, kterými se tyto instituce při své činnosti řídí, vycházejí z Bahá´u´lláhových Spisů.

Další informace