„Ten, jenž je vaším Pánem, Nejmilosrdnějším, chová ve Svém srdci touhu, že uzří celý lidský rod jako jednu duši a jedno tělo.“
                                                                                       – BAHÁ’U’LLÁH

V co Bahá’í věří?

Na tisících a tisících místech po celém světě inspiruje Bahá’í učení jednotlivce a společenství ve snažení zlepšit svůj vlastní život a přispět k rozvoji civilizace. Bahá'í víra a její učení se zabývají takovými zásadními tématy jako jednota Boha a náboženství, jednota lidstva a oproštění se od všech forem předsudků, vrozená ušlechtilost lidské bytosti, postupné odhalování náboženských pravd, rozvoj duchovních vlastností, harmonie v uctívání a službě, rovnost obou pohlaví, soulad mezi vědou a náboženstvím, význam vzdělání, dynamika vztahů, která spojuje jednotlivce, společenství a instituce na cestě lidstva ke zralosti.

Bahá'u'lláh a Jeho Smlouva »

Původ Bahá'í víry a zdroj jednoty,
kterou se tato víra vyznačuje

 

Duchovní život »

Věčnost duše, účel života
a rozvoj duchovních vlastností

 

Bůh a jeho Stvoření »

Bůh, Zjevení, lidstvo, příroda a rozvoj civilizace

 

Vztahy ve společnosti »

Rozvoj vztahů mezi jednotlivci, společenstvím
a institucemi, které odrážejí princip jednoty lidstva

 

Světový mír »

Zásady potřebné pro dosažení míru a budování
nové celosvětové civilizace 

 

Tato část webových stránek představuje výběr stěžejních konceptů Bahá'í víry shrnuté v několika tematických oblastech - Život ducha; Bůh a jeho stvoření; Základní vztahy; Světový mír. Kromě toho část nazvaná Bahá'u'lláh a Jeho Smlouva poskytuje přehled počátků Bahá'í víry, včetně stručných popisů životů Bába, Bahá'u'lláha, Abdu'l-Bahá a Shoghi Effendiho. Také představuje Světový dům spravedlnosti - instituci určenou Bahá'u'lláhem, ke které se dnes celosvětové Bahá'í společenství obrací pro rady při uplatňování Bahá'í učení.

 

 

Další informace