Studijní kurzy a vzdělávání – růst osobnosti

Duchovní vzdělávání pro dospělé bez ohledu na vyznání

Dovolujeme si Vám nabídnout studijní kurz zaměřený na duchovní pohled na život:

Úvahy o duchovním životě
Kurz navržený tak, aby napomohl rozvoji duchovního života jednotlivce a tím růstu jeho osobnosti.
 
Bahá’í společenství nabízí kurs "Úvahy o duchovním životě". Kurs je určen k tomu, aby prohloubil duchovní potenciál každého účastníka, vedl k duchovnímu pokroku jednotlivce, ale také ke službě lidstvu v jakémkoliv oboru.


Kurs se skládá ze tří částí: porozumění Bahá’í Písmům, modlitba, život a smrt.

Účastníci kursu si prohloubí porozumění otázkám

 • - Co je smysl života?
 • - Jaký je význam a dopad našich skutků?
 • - Jaká je podstata duše?
 • - Jak se duše vyvíjí?
 • - Co je smrt?


 

Cílem tohoto kurzu je prohloubit duchovní potenciál každého účastníka pomocí čtení a rozjímání nad Slovem Božím. Účastníci budou pomocí jednoduché, ale velmi účinné metody studovat úryvky Bahá’í Písma. Po zamyšlení se nad významem jejich slov, si účastníci vyměňují své názory, a tím celá skupina získává lepší porozumění a obohacuje své chápání. Umožňuje to hlubší uvědomění si duchovních skutečností v nitru každého člověka a přispívá k vnitřnímu růstu.

 

Podpora jednoty mezi lidmi pomocí přátelství
Kurz se snaží podporovat společenské a kulturní aktivity, během kterých mohou být vytvořena dlouhodobá přátelství.

Studijní program

Kurz se zaměří na témata jako jsou modlitba, Boží vůle, život po smrti a nacházení smyslu života.

Je vhodný pro lidi všech náboženských vyznání nebo bez vyznání.

Budeme hovořit o následujících tématech:

 

 • - Smysl našeho života
 • - Stav duše po smrti
 • - Potřeba Božích Poslů?
 • - Vhodný postoj k současným podmínkám našich životů
 • - Podstata a vývoj duše
 • - Význam a dopad našeho konání

 

Služba lidstvu

Kurz vychází z přesvědčení, že tím pravým vyjádřením našich duchovních vlastností je služba lidstvu, a proto se snaží svým obsahem vést jednotlivce nejen k vlastnímu duchovnímu pokroku, ale i k praktickým činům služby pro druhé. Členové studijního kroužku budou mít možnost společně konzultovat a rozhodnout o případném projektu služby pro své okolí.

www.praha.bahai.cz

Další informace