Čemu Bahá’í věří?

Bahá'u'lláh a Jeho Smlouva


Místo posledního odpočinku Bahá'u'lláhových pozemských ostatků je v Bahdží,
pro Bahá'í nejsvětější místo na zemi.

Bahá’u’lláh – Božský Učitel

Během celé historie poskytují velká náboženství prvotní hnací sílu v zušlechťování lidského charakteru, jsou zdrojem sebeovládání, oddanosti a hrdinství svých následovníků. Mnoho morálních principů náboženství bylo transformováno do struktur a vzorů chování, které zlepšily lidské vztahy a posunuly kupředu společenský život lidstva.

Pokaždé, když se objeví Boží Projev, je ve světě uvolněna vyšší míra inspirace podněcující k další fázi pokroku lidstva. Lidská bytost - obyčejná v každém vnějším aspektu - je povolána být hlasem kterým promlouvá Bůh. Můžeme si připomenout jak Mojžíš stál před Hořícím Keřem, Buddhovi se dostalo osvícení pod stromem probuzení - Bódhi, na Ježíše sestoupil Duch Svatý v podobě holubice, Mohammadovi se zjevil archanděl Gabriel.

V polovině 19. století povolal Bůh Bahá'u'lláha, což znamená "Sláva Boží", aby přinesl lidstvu nové Zjevení. Po čtyři desetiletí z Jeho pera proudily tisíce veršů, dopisů a knih, jejichž prostřednictvím nastínil základy nové celosvětové civilizace, která zohledňuje jak duchovní, tak hmotné rozměry lidského života.

Nikdy jsem netoužil po světském vedení. Mým jediným záměrem bylo předat lidem to, co jsem měl za povinnost doručit od Boha ...
— Bahá’u’lláh

Bahá'u'lláh přestál 40 let věznění, mučení a vyhnanství, aby přinesl lidstvu nové Boží poselství. Dnes se povědomí o Jeho životě a poslání stále více šíří po celé planetě a miliony lidí se pro zlepšení světa učí uplatňovat Jeho učení ve svém osobním i společenském životě.

Bahá'u'lláhovo učení ... nám nyní předkládá nejvyšší a nejčistší formu náboženského učení ...

- hrabě Lev Nikolajevič Tolstoj, ruský spisovatel

Další informace