Meditace pro potěchu duše

Dovolujeme si Vás pozvat na program Meditace pro potěchu duše, na kterém si hosté mohou odpočinout od shonu všedních dní a zaposlouchat se do hudby a inspirujících duchovních citátů.

Bližší informace nás prosím kontaktujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript."

Jste velmi srdečně vítáni.
 
"Každé slovo, jež vyplyne z úst Božích, je obdařeno takovou mocností, že může naplnit novým životem kteroukoli lidskou schránku". Bahá´u´lláh

Co je „Meditace pro potěchu duše“?

Je to místo, kde můžete načerpat nové síly, zbavit se stresu a shonu, zapomenout na starosti všedního dne

Jak?

  • Tím, že budete poslouchat příjemnou hudbu, se kterou zazní i povzbudivé a uklidňující duchovní pasáže z inspirujících knih o lásce, štěstí, míru, dobrých vlastnostech …

  • Tím, že nebudete nikam spěchat a budete moci posedět a jen tak popřemýšlet…

  • Tím, že si v klidu vypijete šálek čaje…


Pokud máte zájem přijít, kontaktujte nás: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
Vstup je zdarma a účastníky k ničemu nezavazuje.

 
„ Ó Synu ducha! Má první rada zní takto: měj čisté, laskavé a zářící srdce, aby tvoje bylo odvěké, nehynoucí a věčně trvající království.“

 
„Ponořte se do Oceánu Mých slov, ať můžete proniknout k jeho tajemstvím a objevíte všechny perly moudrosti, ukrývající se v jeho hlubinách.“

 
„Tou nejdůležitější věcí je vyleštit zrcadla srdcí, aby se stala osvícenými a přijímala božské světlo. Jedno srdce může mít v sobě možnost vyleštěného zrcadla; druhé může pokrývat a zatemňovat prach a nečistota tohoto světa. Třebaže na obě zrcadla září stejné Slunce, v zrcadle, které je vyleštěné, čisté a posvěcené, můžete spatřit Slunce ve vší dokonalosti, slávě a moci, jak odhaluje svou majestátnost a záři; avšak zrcadlo, jež pokrývá rez a je zastřené, nemá schopnost odrážet, ačkoli pokud jde o samotné Slunce, tak to na ně svítí stále a v nezmenšené míře. Naší povinností tedy je snažit se o vyleštění zrcadel svých srdcí, abychom se stali odraznými plochami onoho světla a příjemci božích darů, které se jejich prostřednictvím plně projeví.“


„Hodnota člověka spočívá ve službě a ctnosti a nikoli v okázalosti bohatství a pokladech. Dejte pozor, aby vaše slova byla očištěna od planých představ a světských tužeb a aby vaše skutky byly očištěny od lstivosti a podezíravosti. Nevyplýtvejte bohatství vašich cenných životů v honbě za zlými a zvrácenými náklonnostmi, ani nepromrhejte své snažení sledováním osobního prospěchu.“

„…štěstí a velikost, postavení a pozice, radost a klid jedince nikdy nespočívaly v jeho osobním bohatství, ale spíše v jeho vynikajícím charakteru, jeho velikém odhodlání, šíři jeho znalostí a schopnosti řešit obtížné problémy.“

„Ze všech lidí je nejnedbalejší ten, který se zbytečně pře a snaží se vyvýšit nad svého bratra.“


„Odložme všechny myšlenky na sebe; zavřeme své oči všemu na zemi, nedávejme najevo své utrpení ani si nestěžujme na své křivdy. Zapomeňme spíše na vlastní ego a až budeme zhluboka pít víno nebeské milosti, křičme radostí a hluboko se ponořme do krásy Přeslavného.“


„ Je naším přáním a touhou, aby se každý z vás stal pro lidi zdrojem všeho dobrého a lidstvu příkladem poctivosti. Střezte se dávat přednost sobě samým před svými bližními. …Nejraději vás po všechen čas vidíme družit se v přátelství a shodě v ráji Mého potěšení, nejraději vdechujeme z vašich skutků vůni družnosti a jednoty, milující laskavosti a vzájemnosti.“

„Nespokojte se s ukazováním přátelství pouze slovy. Nechť vaše srdce zahoří milující laskavostí ke každému, kdo zkříží vaši cestu.“

„Hledáš-li věčnou slávu, buď pokorný a poddajný v přítomnosti Boha, učiň ze sebe služebníka všech, a služ všem stejně. Služba přátel náleží Bohu, nikoli jim. Snaž se o to, aby ses stal zdrojem harmonie, duchovnosti a radosti pro srdce přátel a služebnic Milosrdného.“

www.praha.bahai.cz

Další informace