Čemu Bahá’í věří?

Duchovní život


„Dávat a být štědrý jsou Mé přívlastky; blaze tomu, kdo se zdobí mými ctnostmi.“ -Bahá’u’lláh

Život plný štědrosti

Svíce existuje proto, aby dávala světlo. Lidská duše byla stvořena k tomu, aby byla štědrá a s pokorou a odpoutáním věnovala svůj čas, energii, vědomosti, finanční prostředky a svůj život službě.

Popud být štědrý vychází z lásky k Bohu. Když tato láska naplní naše srdce, štědrost se stane přirozenou součástí našeho života. Jestliže je naší motivací ke službě druhým láska k Bohu, nečiníme tak proto, aby se nám dostalo uznání anebo abychom za to byli odměněni ani proto, že bychom se obávali trestu.
Život naplněný službou lidstvu znamená pokoru a odpoutání a nikoliv vlastní zájem a okázalost.

Shoghi Effendi napsal:
„Musíme být jako fontána či pramen, který se neustále vyprazdňuje ode všeho, co má a neustále se z neviditelného zdroje doplňuje. Neustále dávat pro blaho našich bližních, nezastrašeni obavou z chudoby a spoléhat se na neutuchající štědrost Zdroje všeho bohatství a všeho dobra – to je tajemstvím správného života.“

„Dávat a být štědrý jsou Mé přívlastky; blaze tomu, kdo se zdobí mými ctnostmi.“ -Bahá’u’lláh

 

Další informace