Vyšlo nové číslo kalendáře Bahá’í v Praze. V novém čísle naleznete:

Bahá´í volby - Národní konvent, Střípky z přednášek ‘Abdu’l-Baháa, Dětská škola, Chtěla jsem být lékařkou - zavřené dveře ke vzdělání pro Bahá’í v Íránu

www.praha.bahai.cz

Další informace