V rámci správního uspořádání Bahá’í společenství existuje celá řada míst, která umožňují výměnu názorů, včetně oblastních hodnotících setkání, institucionálních setkání a Slavnosti devatenáctého dne.
Další takovou příležitostí je Národní konvent, který je ale jedinečný v tom, že přivádí na jedno místo Národní radu i zvolené zástupce ze všech koutů země. 


Tento víkend volí delegáti oblastních konventů členy Národní duchovní rady, která bude spravovat záležitosti našeho společenstí v příštím roce. Delegáti též debatují o rozvoji Bahá’í společenství a přijímají doporučení pro novou Národní radu. www.praha.bahai.cz

Další informace