Čemu Bahá’í věří?

Bůh a Jeho Stvoření


Ponořte se do oceánu Mých slov,  … „ … ať můžete proniknout k jeho tajemstvím a objevíte všechny perly moudrosti, ukrývající se v jeho hlubinách“  –Bahá’u’lláh

Zjevení

Bůh, Stvořitel vesmíru, je vševědoucí, nejmilovanější a nejmilosrdnější. Stejně jako slunce svítí na náš svět, tak Boží světlo ozařuje veškeré Stvoření. Není možné, aby smrtelná mysl skutečně pochopila Boží skutečnost. Jakkoli může být naše představa Boha široká nebo nápaditá, bude vždy ohraničena omezeními lidské mysli.

Prostřednictvím učení Božích projevů - mezi nimiž jsou Abraham, Kršna, Zoroaster, Mojžíš, Buddha, Ježíš Kristus, Mohamed a v nedávné době Báb a Bahá'u'lláh - byly rozvíjeny duchovní, duševní a morální vlastnosti lidstva.

Vždy, když přijde Boží Projev, dojde ve světě k mimořádnému pokroku.
Jeho učení prostupuje až k samotným kořenům lidské motivace a probouzí v celých populacích schopnosti přispívat k rozkvětu civilizace v rozsahu, jaký nebyl do té doby možný.

Dnes se ocitáme na prahu příchodu věku lidstva. Společně jsme se posunuli od raného věku a dětství různými etapami. Lidská společnost je po celém světě přetvářena a konečný trend je jasný: jsme svědky ničeho menšího než organizace lidské společnosti jako planetární civilizace.
„Buď svědkem úžasných důkazů Božího díla, a zamysli se nad jeho rozsahem a povahou.“
- Bahá'u'lláh

Další informace