NORTE DEL CAUCA — V neděli byl odhalen návrh na stavbu místního Domu uctívání Bahá´í na shromáždění, které se konalo na pozemku určeném pro jeho výstavbu v regionu Norte del Cauca v Kolumbii.
Malý tým architektů z kolumbijského atelieru CUNA předložil odsouhlasené plány před shromážděním 500 lidí z regionu a přilehlého okolí. Za firmu vystoupil Eduard Lopez, jeden z architektů zúčastněných na projektu a ve svém projevu vyjádřil vděčnost skupiny za příležitost účastnit se na této iniciativě.
Ve svém popisu postupu, který tým zvolil při navrhování chrámu, pan Lopez uvedl, že jeho členové v průběhu mnoha měsíců strávili spoustu hodin návštěvami různých komunit a skupin v Norte del Cauca a naslouchali jejich představám a myšlenkám ohledně Domu uctívání, aby tak pochopili jejich očekávání a účastnili se aktivit na budování jejich komunity.
„Chápeme, že toto je pro vás hluboce emocionální proces,“ řekl. „Je také hluboce emocionální i pro nás.“

„Lidé nám říkají, že my navrhujeme tento Dům uctívání. Jste to ale ve skutečnosti vy všichni, kdo jste ho navrhli a my jen usměrňujeme vaše představy.“
Pan Lopez dále vysvětloval, jak tým studoval okolní přírodní prostředí a architekturu domů v regionu, aby tak připravil návrh, který by byl nejen v souladu s kulturou těchto lidí, ale i fyzicky ladil s okolím.
„Zvolili jsme materiály na stavby s vědomím několika variant,“ vysvětlil pan Lopez. „Chtěli jsme materiály, které pocházejí z tohoto regionu, materiály, které by nepůsobily rušivě vzhledem k přírodnímu okolí.“
„Ústředním konceptem návrhu byly jednoduchost a soulad. Tak si myslíme, že Bůh stvořil přírodu,“ dále doplnil.


V dopise všem Bahá´í světa z 1. srpna artikuloval Světový dům spravedlnosti povahu úkolu, který stojí před architekty pracujícími na návrzích pro místní Domy uctívání Bahá´í, jež by měly být v blízké budoucnosti postaveny v sedmi lokalitách světa.
„Architekti čelí jedinečné výzvě navrhnout co možná nejdokonalejší chrámy na světě tak, aby přirozeně ladily s místní kulturou a každodenním životem těch, kdo se v nich budou shromažďovat, modlit a meditovat. Dílo volá po kreativitě a dovednosti kombinovat krásu, půvab a důstojnost se skromností, funkčností a hospodárností.“
Region Norte del Cauca tvoří několik měst mezi nimiž se táhnou rozlehlá pole cukrové třtiny. Je to převážně venkovská oblast. Pozemek pro Dům uctívání se nachází v malé komunitě Agua Azul na úpatí Andského pohoří.
V tomto prostředi, v neděli přibližně ve 3 hodiny odpoledne, odhalil tým architektů návrh na stavbu Chrámu.
Prezentaci předcházel tradiční kolumbijský tanec a několik písní v podání zástupců komunity. Bylo znát až hmatatelně rozechvělé ovzduší, jak se lidé shromáždili pod stany postavenými na pozemku pro Chrám tam, kde bude postavena jeho ústřední budova.
„Toto byl moment, na který jsme už měsíce čekali,“ prohlásila Nilma Aguilar Vilas, která se narodila na okraji města Puerto Tejada jen několik kilometrů od místa chrámu.
Paní Vilas byla jednou z celé řady lidí v Puerto Tejada, kteří se připojili k víře Baha´i jako mladí na začátku osmdesátých let a začali se zúčastňovat výchovných programů inspirovaných jejím učením.
„Všichni moji přátelé časem studovali tyto programy,“ řekla. „Spousta mladých žen byla vzdělávána prostřednictvím jejích programů a byly to právě ony, kdo stály za hlubokou přeměnou této oblasti.“
Monica Campos se také narodila v Norte del Cauca, v malém městě Santander de Quilichao. Z pohledu historických souvislostí, jejichž výsledkem je Dům uctívání pro její lid, vysvětlila, že: „Dům uctívání je zhmotněním čtyřiceti let rozvoje v Norte del Cauca. Bahá´í víra se během těchto desetiletí nejen rozvinula v regionu, ale region se rozvinul spolu s vírou Bahá´í.“
„Při vědomí tohoto historického kontextu,“ pokračovala, „je patrné, že Dům uctívání patří všem lidem regionu.“

 

Popisky
Návrh na stavbu ústřední budovy místního Domu uctívání Bahá´í byl odhalen před shromážděním přibližně 500 lidí.

1. Mladí předvádějí tradiční tanec regionu.
2. Vzdušný pohled plánovaného návrhu Domu uctívání
3. Detail návrhu na interiér centrální budovy.
4. Okolo 500 lidí se shromáždilo pod stany u příležitosti odhalení návrhu na stavbu místního Domu uctívání. Bahá´í, jednoho ze sedmi, které mají být postaveny v různých částech světa.

 

Další informace