Čemu Bahá’í věří?

Vztahy ve společnosti
Bahá´í správní řád

Záležitosti Bahá´í společenství jsou spravovány za pomoci systému institucí, z nichž každá má určen svůj okruh působnosti.
Tento systém má původ v takzvaném „Správním řádu“ a zásady, kterými se tyto instituce při své činnosti řídí, vycházejí z Bahá´u´lláhových Spisů.

Další informace