Program: Rozvíjení schopností pro naše sousedství.
Chcete si rozvinout své schopnosti? Máte zájem také pomoci svému okolí? Přijďte mezi nás :) Tyto kurzy probíhají na dobrovolnické bázi a jsou bezplatné.

Další informace