Bahá’í mezinárodní společenství
Redefinice….

SPRAVEDLNOST
Spravedlnost je schopnost lidské duše, která každému člověku umožňuje rozeznat pravdu od klamu… Spravedlnost vyžaduje nezaujatost ve vlastních úsudcích, nestrannost v jednání s ostatními a je tak stálým a náročným společníkem v každodenním životě. Na úrovni společenské je zájem o spravedlnost nepostradatelným kompasem v kolektivním rozhodování, protože je jediným prostředkem, jakým lze dosáhnout jednoty v myšlení i konání. Spravedlnost, která je na hony vzdálena kárnému duchu, jenž se často v minulosti za jejím jménem skrýval, je praktickým vyjádřením vědomí toho, že při dosahování lidského pokroku jsou zájmy jednotlivce i společnosti nerozlučně spjaty.
MOC
Dnes, v době, jejíž naléhavé problémy jsou většinou globální povahy, je setrvávání při myšlence, že moc přináší prospěch jen určitým částem lidské rodiny, hluboce pomýlenou teorií, která nenabízí žádnou praktickou službu společenskému a ekonomickému rozvoji planety.
RŮZNOST
Nesmírné bohatství, jež se nalézá v kulturní rozmanitosti, hraje podobnou roli, jakou v biologickém životě lidstva sehrává jeho genetické bohatství a prostředí, ve kterém lidé žijí. Toto kulturní bohatství se rozvíjelo po mnohá tisíciletí a je důležité pro sociální a ekonomický rozvoj lidského rodu, který dnes prochází fází kolektivního dospívání. Představuje dědictví, jemuž musí být dovoleno dozrát v globální civilizaci. Na straně jedné je třeba chránit kulturní dědictví před udušením materialistickými vlivy, v jejichž zajetí se v současnosti nachází. Na straně druhé musí mít kultury možnost vzájemné interakce v neustále se měnících civilizačních modelech.
ROZHODOVÁNÍ
Propaganda a metoda soupeření v zásadě maří účel diskuse a ztěžuje dosažení konsensu a zvolení nejrozumnějších kroků z možností, které se v daném okamžiku nabízejí. Bahá’u’lláh vyzývá k procesu konzultace, ve které se jeho jednotliví účastníci snaží povznést nad své vlastní názory, aby fungovali jako části jednoho těla, které má vlastní zájmy a cíle. Pro takovou atmosféru je typická upřímnost a zdvořilost. Myšlenky, které napadnou jednotlivce během diskuse, patří skupině jako celku. Ta je buď přijme, odmítne, nebo pozmění podle toho, co nejlépe slouží danému cíli.
EKONOMIKA
Nejdůležitější roli, kterou ekonomické úsilí musí ve společenském vývoji sehrávat, spočívá ve vybavení lidí a institucí prostředky, s jejichž pomocí budou moci dosáhnout skutečného cíle rozvoje, jímž je položení základů nového společenského řádu, který bude moci rozvíjet nekonečné vnitřní síly skryté ve vědomí člověka.

 

Další informace