…Když nadešel čas podat si přihlášku na vysokou školu, Mariam věděla, že šance na to, aby mohla studovat, je velice malá, téměř nulová.
Přihláška na vysokou školu tehdy, v roce 1989, obsaho-vala kolonku „náboženství“ a Bahá´í víra nebyla jednou ze čtyř možností, které bylo potřeba zaškrtnout.
A protože náboženské principy Bahá´í víry zakazují lhát ohledně vyznání, žádný Bahá´í nemohl být přijat ke studiu na univerzitě – a tato situace trvá dodnes.

Stejně jako ostatní Bahá´í mladí lidé (v Íránu), měla Mariam jedinou možnost, jak studovat, a tou bylo navštěvovat Bahá´í institut pro vyšší vzdělávání (BIHE – Bahá´í Institute for Higher Education) - institut, který vedou Bahá´í a který byl založen v roce 1987, aby poskytoval vysokoškolské vzdělání Bahá´í mládeži korespondenční formou.

Miriam z toho radost neměla. „Chtěla jsem jít na
medicínu a bylo jasné, že bych ji nemohla studovat dálkově v jednom z korespondečních kurzů, které vznikly před rokem. Bylo by zcela nemožné pracovat v nemocnici a získat tak pro každého medika tolik potřebné zkušenosti.“
„BIHE“ však byla její jediná šance, jak získat vysokoškolské vzdělání. A namísto medicíny se rozhodla studovat psychologii.

„Zpočátku se mi do studia vůbec nechtělo. Všemožně jsem je odkládala a protahovala. Ale neexistovala jiná možnost. Pustila jsem se tedy do studia a stala se disciplinovanou.“
Nakonec získala Miriam povolení opustit Írán. Její získané vzdělání bylo uznáno na významné univerzitě v Severní Americe, kde Miriam na-stoupila do magisterského studia oboru blízkého psychologii.
„Tenkrát mi každý radil, ať se stanu lékařkou, že ještě není pozdě. Říkali mi: ,Je ti 25 let, dej se do toho.‘ Ale tady uvnitř už jsem nechtěla být lékařkou. Můj diplom z ,BIHE‘ v oboru psycho-logie pro mne tolik znamenal.“
„Byl to můj způsob, jak říct íránské vládě: ,Jsem Bahá´í a jsem na to hrdá a je mi jedno, že se nás snažíte zničit. Jsme stále plní života.‘ Také jsem potřebovala něco udělat se svým získaným vzděláním. Chtěla jsem dokázat, že jsme to vše nedělali nadarmo.“ 


(Přeloženo z BWNS, zkráceno)

/Poznámka: Tento článek byl přeložen do češtiny v roce 2009, od té doby se situace Bahá´í věřících v Íránu ještě zhoršila./
Více informací v angličtině o porušování lidských práv  
v Íránu: http://news.bahai.org/human-rights/iran/ 

 

 

Další informace