Bahá’u’lláh vybízel lidi, aby vyšli z mlhy svých marných představ, opustili „staré příběhy“ a pohlédli na Projevenou Krásu. Ve Svých Deskách zasvěcených tématu Ridvánu Bahá’u’lláh tuto významnou událost popisuje s pocitem obrovského štěstí a radosti.

„Chceme vás přivést do blízkosti Největšího Oceánu,“ říká v jedné ze Svých Desek. A na jiném místě praví: „Největší Oceán si přeje očistit vás světlem své moudrosti a promluvy.“

www.praha.bahai.cz

Další informace