Vyšlo nové číslo kalendáře Bahá’í v Praze. V novém čísle naleznete:
‘Abdu’l-Bahá v Kanadě, Rok 1912 New York - rasově smíšené
manželství, Ženevské jezero

www.praha.bahai.cz

Další informace