Čemu Bahá’í věří?

Duchovní život


„Plody stromu člověka vždy byly dobré skutky a chvályhodná povaha.“ -Bahá'u'lláh

Lidská duše

Podstatou každé lidské bytosti je její rozumová duše, která je věčná a která se „zcela vymyká řádu tohoto fyzického světa.“

Bahá’u’lláh vysvětluje vztah mezi duší a tělem za pomoci přirovnání duše ke slunci:
„Duše člověka je slunce, které ozařuje tělo, z něho tělo čerpá svou životní sílu. Takto by na duši mělo být nahlíženo.“


A právě používáním schopností duše se může člověk dále vyvíjet.
‘Abdu’l-Bahá řekl, že duše může objevovat podstatu věcí, chápat zvláštnosti bytostí a pronikat do tajemství bytí. Veškeré vědní obory, poznání, umění, divy, instituce, objevy a činy vycházejí z uplatnění inteligence rozumové duše.“

Můžeme zrcadlit božské vlastnosti do té míry, do jaké jsme schopni očistit zrcadla svých srdcí a mysli pomocí modlitby, studiem Svatých Písem a jejich uplatňováním ve svém životě, nabýváním vědomostí , usilovným snažením o zlepšení svého chování, překonáváním zkoušek a těžkostí a službou lidstvu.

Když nás na tomto světě zastihne smrt, duše se oddělí od těla a bude pokračovat dál ve svém vývoji, po věčné cestě směrem k dokonalosti.

„Má-li v sobě duše život ducha, přináší dobré plody a stává se Božským stromem.“
‘Abdu’l-Bahá

 

 

Další informace