Letošní téma Trhu neziskových organizací bylo - GLOBÁLNÍ ROZVOJ.
Myšlenka, která nám vůbec není cizí a kterou se snažíme
naplňovat již od zrození Bahá’í společenství. Prezentace, která
běžela celý den zobrazovala čtyři různá Bahá’í společenství
v různých částech světa. Příchozím návštěvníkům jsme
rozdávali vizitky, představovali aktivity, které děláme v Praze,
České republice i ve světě. Příchozí jsme též zvali na hlubší
představení Bahá’í společenství do Bahá’í centra, které se
konalo týden po akci.
Navázali jsme zajímavé kontakty, které budeme dále rozvíjet.

Další informace